HHO симулатор за Common Rail двигател

При съвременните дизелови комън райл (common rail) двигатели, за да се постигне максимална ефективност след монтажа на HHO системата е необходимо да бъде поставен симулатор на датчика и клапана, намиращи се на общата горивна рейка.

Обща функционална схема на Common Rail гориво-дозираща система е показана на фиг.1

HHO EFIE common rail engine

C-R-pgn

Фиг.1
Функционална схема на Common Rail горивна система

За да се постигне максимална ефективност след монтажа на HHO системата е необходимо да бъде поставен симулатор на датчика и клапана, намиращи се на общата горивна рейка

HHO common rail sensors

HHO common rail sensors

Фиг.2
Разположение на датчика и клапана на горивната рейка

Сигналният проводника от датчика се прекъсва и се свързва последователно, съответно към изводи (3) и (4) – виж фиг.3 и фиг. 4. Изводи (1) и (2) на симулаторът се свързват паралелно (без да се прекъсват) на кабелите на клапана. Проводниците за захранване и маса към датчика не се прекъсват.
Сигнален проводник: – Сигналният проводник на датчика за налягане може да се открие (да се определи кой от трите е) като се запали автомобила при което напрежението на него измерено спрямо маса трябва да се изменя в границите от 0,5 до 4 волта, при промяна на оборотите на работа на двигателя.
Захранващ проводник (+ 5 волта) – Захранващия проводник за датчика може да се намери като напрежението между него и маса (шаси) трябва да бъде постоянно 5 волта.
Маса на датчика: – Трябва да се обърне внимание, че ,между масата на датчика и минусовата клема на акумулатора има потенциал 0,2V.
Обръщаме внимание, че всички напрежения се мерят посредством волтметър за постоянно напрежение!

датчик налягане common rail

датчик налягане common rail

Фиг.3
Датчик за налягане

Фиг.4
Скица на устройството

Описание на веригите:
1. син – Клапан + 12 волта
2. кафяв – Клапан -12 волта
3. Зелен – Вход за сигнала от датчика (изменя се от 0,5 до 4 волта) (свързва се към срязания сигнален проводник от страната на датчика за налягане)
4. Жълт – Изход на сигнала от симулатора свързва се към срязания сигнален проводник от страна управляващото електронно устройство (ЕКУ)
5. черен – Маса (шаси) –(свързване към минусовата клема на акумулатора)
6. черен с червен кант – +12V – (подава се +12 волта захранване след контакт)
7. бял и червен – свързват се към масата на датчика без тя да се прекъсва (0.2V).

 

 

 

Синхронизатор на режимни сигнали за управление на „Процесен контролер”
1.Захранващо напрежение: 12-14V

2.Изходен сигнал-напрежение –  2-14V

3.Консумиран ток: <10 mА

 

Това устройство е изцяло наша разработка и представлява революционно открите което повишава ефективноста на работа на Генератора на газ на Браун с няколко нива и позволява прецизно дозиране на Газ на Браун и подаване към двигателя.

Синхронизаторния блок служи за сумиране и управление на сигнали с помоща на които регулираме двустепенно работата на „Процесния контролер с PWM”.  Вземаме от двигателя два вида сигнали – сигнал за режима на работа на двигателя (сигнала показва в какъв режим работи двигателя в момента) и сигнал за натоварване на двигателя (сигнала показва натоварването на двигателя в момента) обработваме ги в устройството и формираме управляващ сигнал за „Процесния контролер” , който възможно най-адекватно дозира количеството Браунов газ което трябва да се подаде за да получим максимална ефективност.