Водородна Терапия при
Лечение на Рак на Дебелото Черво
(Колоректален Карцином)

Изготвил:
Д-р Иван Власов

Приложението на Водорода в Комплексното Лечение при Рак на Дебелото Черво

Благодарение на отличителните си антитуморни свойства, Водородната Терапия намалява оксидативния стрес и потиска туморната прогресия при лечение на Рак на Дебелото Черво (Колоректален Карцином).

Според проучване, публикувано в медицинския “Световен Журнал за Гастроинтестинална Онкология” (World Journal of Gastrointestinal Oncology) – приложен комбинирано с химиотерапевтик, водородът повишава значително положителните резултати, като същевременно редуцира нежеланите странични ефекти от химиотерапията.

Водородна Терапия при Лечение на Рак на Дебелото Черво (Колоректален Карцином)

Резултати от лечението на Колоректален Карцином
с Водород (H2) и 5-Флуороурацил (5-FU)

(Клинично Проучване, публикувано в научния “Световен Журнал за Гастроинтестинална Онкология”)

0
%
намаление на туморния размер при химиотерапия с 5-Флуороурацил
0
%
намаление на туморния размер при терапия с Водород
0
%
намаление на туморния размер при комбинирано лечение (Водородна Терапия + Химиотерапия)

Ракът на Дебелото Черво може да е напълно лечим при ранна диагностика и агресивно оперативно лечение на тумора и метастазите, последвано от съвременна химиотерапия.

5-Флуороурацил (5-FU) е най-често прилаганият съвременен химиотерапевтик при Колоректален Карцином, който се отличава с много ползи за пациента, но и със значителни странични ефекти.

Спрямо посоченото клинично проучване, водородът води до значително подобрение при резултатите от лечението с 5-Флуороурацил, като в същото време редуцира предизвиканите от химиотерапевтика нежелани ефекти.

Водородната Терапия е добре толерирана и с висок потенциал за намаляване на страничните действия от лечението на карцинома и подобрява дългосрочната прогноза.

Приложени самостоятелно, водородните инхалации намаляват оксидативния стрес, а в комбинация с 5-FU, по синергичен начин, потискат значително туморната прогресия.

Към Оригиналното Проучване

Лечение на Рак на Дебелото Черво (Колоректален Карцином)

Колоректален Карцином (Рак на Дебелото Черво)

Заболеваемостта от Колоректален Карцином (КРК) нараства във всички индустриално развити страни.

Ракът на Дебелото Черво е втората по честота причина за смърт след този на белия дроб при мъжете и след рака на гърдата при жените. Честотата му в нашата страна е 50/100000 новооткрити случая годишно.

Най-висока е честотата на КРК при хора на възраст между 60 и 80 години, но може да се наблюдава и при по-млади хора. Колоректалния Карцином се среща почти еднакво и при двата полa, докато Карциномът на Ректума е по-чест при мъжете.

Мястото на Водородната Терапия
в комплексното лечение
на Колоректалния Карцином

Водородът потиска растежа на тумора и повишава антитуморната ефикасност на 5-Флуороурацил в туморен ксенографтен модел на Рак на Дебелото Черво (Колоректален Карцином)

В цитираното по-горе проучване е изследвано влиянието на водорода върху растежа на тумора в ксенографтен модел на Колоректален Карцином (КРК).

Постигнатите резултати доказват, че прилагането на терапия с водород значително подпомага лечението с 5-Флуороурацил и намалява допълнително туморната прогресия (Фигура 1).

По-конкретно, средният размер на контролния тумор е 2698,85 mm3, докато средният размер на тумора при химиотерапия с 5-FU е 2097,32 mm3 (22,3% потискане на туморния растеж).

Основният минус при лечението с 5-Флуороурацил (химиотерапията) е, че предизвиква множество нежелани странични ефекти.

Спрямо редица медицински проучвания, водородът спомага за редуцирането на тези ефекти, въздействайки благоприятно на чернодробната функция.

За сравнение, потискащият ефект на водорода върху растежа на тумора е малко по-мощен от този на 5-FU (2047,23 mm3 срещу 2097,32 mm3), но не толкова ефективен, колкото при комбинираната терапия (H2 + 5-FU).

Постигнатите резултати при терапията с водород са 24,1% потискане на туморната прогресия в сравнение с контролния туморен размер (2047,23 mm3 срещу 2698,85 mm3).

Комбинираната терапия от своя страна е довела до най-голямо потискане на размерите на КРК тумора – с достигнат среден размер от 1177,5 mm3 (56,4% потискане в сравнение с контролата). Наблюдава се също приблизително 30% понижение в туморното тегло (Фигура 2).

Към момента са публикувани над 1500 научни проучвания, изследващи терапевтичния ефект на водорода при близо 170 болести, в това число и при лечението на Рак на Дебелото Черво (Колоректален Карцином).

Едновременното приложение на Водородни Инхалации и 5-Флуороурацил значително намаляват теглото и размерите на тумора при КРК, както количеството на колагена и фиброзата, увеличавайки леко оксидативния стрес и намалявайки антиоксидантната активност.

В допълнение – Водородната Терапия се отличава с благоприятен ефект върху чернодробната функция на пациентите, които са подложени на химиотерапия.

Освен за положителното въздействие при химиотерапия, се съобщава също, че водородните инхалации имат протективен ефект спрямо предизвиканото от радиацията увреждане на костния мозък, както и за редукция в други странични ефекти при лъчетерапия.

От горепосоченото става ясно, че показанията за приложение на комбинирана терапия, включваща и водородни инхалации е Class C1 и Class C2 по модифицираната класификация на Dukes, т.е. при инвазия на цялата дебелочревна стена, съседни структури, метастази в лимфни възли, далечни метастази.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Безопасната и добре толерирана адювантна (подпомагаща) терапия с потенциал да намали страничните ефекти от конвенционална терапия за лечение на карцинома, като в същото време подобрява крайните резултати – всичко това е от голям интерес за пациентите с Колоректален Карцином и техните лекуващи лекари и се наблюдава при Водородната Терапия.

Тя се отличава с противотуморно действие, а също така намалява и редуцира страничните ефекти от конвенционалното лечение с 5-Флуороурацил.

Комбинирането на двата вида лечение има супресивен ефект върху туморната прогресия.

Рак на Дебелото Черво (Колоректален Карцином)
Апарат за инхалация с водород

Водородна Терапия
вкъщи

HBS10 e апарат за водородна вода и обдишване с водород, с който всеки може лесно да прилага водородната терапия в домашни условия. Апаратът произвежда минимум 450 милилитра водороден газ в минута. С това покрива международно приетите стандарти за инхалационна терапия с водород.

Произведен с гордост в България,
на база над 10 годишен опит в производството и разработката на водородни технологии

Хроматографски изследван в БАН
Сертифициран СЕ
Тестван и Препоръчан от H2HUBB, САЩ

Повече за HBS10 Поръчайте Онлайн

Вече и на изплащане
за срок до 36 месеца

НОВО
За пръв път в България
Водородна Терапия Процедури в Медицински Център

във Варна и София

Варна

Лазер Клиник ПАРИЖ | Превент Ейдж Академи

гр. Варна, бул. Чаталджа 20 Г

Телефон за записване:

+359 885 668 038

ДКЦ1 „Света Клементина“, Варна
гр. Варна, бул. Съборни 40

(бивша „Градска болница“ – до Централна поща, зад Катедралния храм)

Телефон за записване:

+359 895 640 352
(сестра Милена Великова)

София

ДКЦ 30, София

гр. София, Ж.К. Обеля 2, ул. 108

Телефон за записване:

+359 884 01 69 54

МЦ „Превиста“, София

гр. София, ул. Цар Асен 90

Телефон за записване:

+359 885 012 111

5 процедури
125лв.
(25 лева за процедура)
ЗАПИСВАНЕ

най-избирано15 процедури
360лв.
(спестявате 15лв.)
ЗАПИСВАНЕ

най-изгодно25 процедури
550лв.
(спестявате 75лв.)
ЗАПИСВАНЕ

Молим, натиснете съответния бутон, за да се свържете
с медицинския център, намиращ се в града,
в който желаете да провеждате процедурите:

ВАРНА - 10885 668 038

Лазер Клиник ПАРИЖ, Варна

ВАРНА - 20895 640 352

ДКЦ 1 „Света Клементина“, Варна

СОФИЯ - 10884 01 69 54

ДКЦ 30, София

СОФИЯ - 20885 012 111

МЦ „Превиста“, София

Генерални ползи от
Водородната Терапия

Генерални ползи от Водородната Терапия

Какво е
“Водородна Терапия”?

По своята същност „Водородна Терапия” представлява допълнителен редовен прием на водород чрез пиене на обогатена с водород вода и/или вдишване на водородо-кислороден газ (познат още като „Браунов газ” или „HHO газ”).

Така наречената „Водородна вода” е структурирана вода наситена с водород, която доказано хидратира тялото до 6 пъти по-бързо от всички други видове вода (минерална, изворна, чешмяна и пр.).

Пиенето на Водородна Вода може да помогне за неутрализирането на свободните радикали.

Още по-ефективно се оказва директното вдишване на водорода, тъй като по този начин се приема около 100 пъти по-голямо количество от него.

Медицинско Приложение на Водородната Терапия

Водородна Терапия (Научни Изследвания)

Научно доказано, Водородът подобрява цялостното качество на живот и подпомага конвенционалната медицина при лечение на множество тежки заболявания.

Всичко за превантивните, терапевтични и здравословни ползи от водорода, може да научите от най-голямата в света база данни с научни проучвания, публикации и доклади на тема "Водородна Терапия".

Вижте Всички Доклади
HBS10 - Апарат за Водородна Терапия

Най-продаваният в света български апарат
за Водородна Терапия


ОТ ТИПА 2-в-1

  • за производство на Водородна Вода,
  • за Обдишване с Водород

Проектиран и произведен в България на база предходен опит от над  10 години в производството на водородно оборудване.


Всеки апарат отговаря на БДС.
За модела е проведена процедура по оценяване на съответствие.

Хроматографски изследван в БАН.
Маркиран с европейски инициали за съответствие СЕ.
Тестван и Препоръчан от H2HUBB, САЩ.

Повече за HBS10 Поръчайте Онлайн

Видео Презентации

Водородна вода или инхалация с водород?
(видео презентация)

Апарат за Водородна Терапия HBS10
(видео инструкция за зареждане и експлоатация)

Водородна вода – кога, как и колко да пием?
(видео презентация)

Апарат за Водородна Терапия
(споделено от ползватели)

HHO BULGARIA
апарати за Водородна Терапия