Отказ, Връщане и Възстановяване

Отказ от покупка

Клиентът има право на отказ от направената поръчка в срок до 12ч. след  нейното заявяване. Заявката за отказ от покупка следва да бъде изпратена в писмен вид на имейл: info@hho-bulgaria.com

Връщане и възстановяване

Потребителят има право в срок от 14 работни дни съгласно чл.55 от ЗЗП, да се откаже от сключения договор за продажба от разстояние с HHO Bulgaria. Този срок започва да тече от деня на получаването на стоката от потребителя, а за спазването на срока важи датата на изпращането му обратно на HHO Bulgaria.

За упражняване на правото на потребителя съгласно чл.55 от ЗЗП е необходимо, да са изпълнени следните условия – потребителя да заяви в писмен вид желанието си за отказ от договора и да посочи банкова сметка за да се изплати вече заплатената от него сума, да спази общите условия, да не е нарушена целостта на фабричната опаковка на стоката, стоката да не е повредена или използвана, както и да е заплатил транспортните или други разходи за връщането на стоката. Потребителят носи отговорност за пратката и нейната документация до получаването и от „Доставчика”.

Клиентът има право да върне закупената стока при появата на скрити дефекти и липси. При подобна ситуация, клиентът следва да направи рекламация в писмен вид. След установяването на съответната нередност в рамките на срока съгласно чл.126 от ЗЗП, който започва да тече от деня на получаване на стоката, HHO Bulgaria следва да възстанови на клиента заплатената покупна цена без направените разходи за допълнителни услуги в срок до 30 дни.

В случай на непълна доставка, HHO Bulgaria следва незабавно да достави липсващите продукти. В останалите случай HHO Bulgaria има право, или да извърши ремонт на дефектната част, или да изпрати нова стока.

Ако потребителят е върнал стоката в срок и съобразно общите условия за, HHO Bulgaria следва да върне вече заплатената покупна цена в срок до 30 дни без направените разходи за допълнителни услуги.

 

За повече информация и поръчки

тел: +359 878 21 78 10
имейл: info@hho-bulgaria.com