Водородна Терапия при лечение
на Рак на Белия Дроб

Изготвил: Д-р Иван Власов,
Специалист “Белодробни Болести”

Нова подпомагаща терапия
при Белодробен Карцином (Рак на Белия Дроб)

Ракът на Белия Дроб е най-често срещаният злокачествен тумор и основната причина за смъртни случаи, свързани с рак в целия свят.

Водородът има антиоксидантна роля, която може селективно да елиминира Реактивните Кислородни Видове (ROS) или наричани още свободни радикали .

Що се отнася до рака, както повишаването, така и намаляването нивата на свободните радикали може да наруши редокс хомеостазата и да доведе до редокс стрес, водещ до увреждане на клетките и превръщането им в ракови.

Нова подпомагаща терапия при Рак на Белия Дроб

Водородната терапия » най-новият инструмент в контрола
върху прогресията на белодробния карцином
и средство за намаляване страничните реакции от конвенционалната терапия

Ракът на Белия Дроб се дефинира като злокачествено епително новообразувание, произхождащо от бронхиалния и по-рядко от алвеоларния епител на белия дроб.

Белодробният Карцином (БК) е най-честият злокачествен солиден тумор и при двата пола. Недребноклетъчният карцином се идентифицира в 85% от случаите с белодробен, като 5 годишната преживяемост за пациентите с IV стадий БК е под 1%.

Още през 1975г. екип от учени откриват, че водородните инхалации имат потенциала да бъдат включени в лечебните стратегии, а към настоящия момент се счита, че Водородната Терапия води до значително потискане на пролиферацията, миграцията и инвазията на раковите клетки.

В контролирано клинично проучване, проведено между юни и септември 2019г. в центъра по онкология Фуда към университета Джинан, 58 пациента с недребноклетъчен карцином са били включени в проучването и разпределени по групи – група с имунологична терапия, група с таргетна терапия, група с химиотерапия, група само с водородна терапия и контролна група.

От проведените изследвания става ясно, че водородната терапия може да удължи двойно времето, през което пациентът не се влошава (progression free survival) – от 5 месеца на 10 месеца. Това предполага, че терапията с водород сама по себе си има потенциала да спре прогресията на карцинома.

Водородна Терапия при лечение на Белодробен Карцином (Рак на Бял Дроб) » Фигура 1
Водородна Терапия при лечение на Белодробен Карцином (Рак на Бял Дроб) » Фигура 2
Водородна Терапия при лечение на Белодробен Карцином (Рак на Бял Дроб) » Фигура 3

Освен това, водородната терапия е довела до значително редуциране на страничните ефекти на останалите видове терапия на карцинома от първа линия – повръщане и гадене, гръдна болка, различни обриви, световъртеж и главоболие, отслабване на тегло, анемия, тромбоцитопения.

Водородната терапия също така е намалила и симптомите свързани с карцинома на белия дроб – кашлица, задух, кръвохрак, плеврален излив и стягане в гръдния кош.

От сравнителната графика (A и B), между групата без и тази с включена водородна терапия, при пациентите подложени на инхалации с водород ясно се вижда редукцията в симптомите, предизвикани от белодробния карцином.

Видимо са редуцирани: кашлицата, свързана с рака на белия дроб; задухът и лесната уморяемост; болките в гръдния кош, ограничаващи процеса на дишане.

При подложените на терапия с водород е намалена и честота на възникване на плеврални изливи от 30% на почти 5%, а честота на кръв в храчките е намалена от 20% на почти 0% още на четвъртия месец от почването на терапията с инхалации.

Пациентите на водородна терапия значително намаляват симптомите, предизвикани от белодробния карцином (графика B), докато при пациентите в групата без водородна терапия се наблюдава стабилна тенденция към увеличаване честотата на симптомите (графика A).

Водородна Терапия при лечение на Белодробен Карцином (Рак на Бял Дроб) » Фигура 4
Водородна Терапия при лечение на Белодробен Карцином (Рак на Бял Дроб) » Фигура 5
Водородна Терапия при лечение на Белодробен Карцином (Рак на Бял Дроб) » Фигура 6

От посочените графики става ясно, че водородната терапия с инхалации, прилагана в продължение на 5 месеца, осезаемо намалява процента на страничните реакции на стандартното лечение на рака на белия дроб – гадене и повръщане, макопапуларния обрив, безсънието и възпаление на лигавицата на устната кухина, която се получава при лъчетерапия на белодробния карцином.

С намалена честота са и други странични реакции от химиотерапията – диарията, отслабването на килограми, анемия и тромбоцитопенията (намаление на хемоглобина и абсолютния брой на тромбоцитите), гаденето и повръщането (графики C, D и E).

Водородът потиска прогресията на рак на белия дроб

Водородната Терапия, като иновативно и алтернативно лечение, се характеризира с противотуморни свойства, тъй като от проведените досега проучвания става ясно, че водородът води до понижаване характерното за раковите клетки произвеждане на трансмембранния протеин CD47.

CD47, който сигнализира имунната система да не унищожава клетки, върху чиято повърхност се намира, се открива върху повърхността на раковите клетките и поставя началото на имунологичната им инвазия.

Спрямо резултатите от направените проучвания, водородът значително намалява производството на гликопротеин CD47 в раковите клетки на белодробния карцином. Поради тази причина, водородните инхалации забавят раковата прогресия и инвазията на други тъкани в човешкото тяло.

В резултат на това си свойство, терапията с водород удължава периода на преживяемост, като в същото време може да бъде комбинирана с другите типове терапия на белодробния карцином. Друго важно откритие е, че водородът намалява страничните реакции на химиотерапията, имунотерапията и биологичната терапия, което подобрява качеството на живот на пациентите с рак на белия дроб.

Водородната Терапия потиска прогресията на Рак на Белия Дроб
Апарат за инхалация с водород

ВОДОРОДНА ТЕРАПИЯ
ВКЪЩИ

HBS10 e апарат за водородна вода и инхалации с водород, с който всеки може лесно да прилага водородната терапия в домашни условия. Апаратът произвежда минимум 450 милилитра водороден газ в минута. С това покрива международно приетите стандарти за Водородна Терапия.

Хроматографски изследван в БАН
Сертифициран СЕ
Тестван и Препоръчан от H2HUBB, САЩ

Два режима на работа:

 • Вдишване на водород
 • Водородна вода

Компактен дизайн
Лесно иновативно управление с един бутон
Корпус инокс

Повече за HBS10 Поръчайте Онлайн

Вече и на изплащане
за срок до 36 месеца

Водород при Химиотерапия и други Ракови Терапии

Срещу напреднал недребноклетъчен рак на белия дроб се използват химиотерапия, таргетна терапия и имунотерапия. Доскоро липсваше клинично ефикасен метод за облекчаване на нежеланите странични действия, свързани с такива терапии. Лекарствата, които се използват при конвенционалното лечение, предизвикват неразположения, гадене, повръщане, разстройство и други нежелани странични ефекти.

Във вече споменатото медицинско изследване, както и в други научни проучвания е доказано, че инхалациите с водород могат да бъдат използвани за контролиране на туморната прогресия и облекчаване на нежеланите събития от лекарства при пациенти с напреднал рак на бял дроб.

Белодробен Рак
Водородът облекчава страничните от химиотерапията и другите ракови терапии

Водородът облекчава страничните действия на лекарствата при рак на белия дроб

При клинично проучване, регистрирано в ClinicalTrials.gov, също е констатирано, че водородната терапия, като допълнителна подпомагаща терапия в комбинация с традиционно медикаментозно лечение, премахва страничните действия от лекарства, с които се лекува рак и в резултат – нежеланите ефекти са намалени драстично или почти премахнати.


→ Линк към оригиналното медицинско проучване, преведено на български

Мозъчните метастази изчезват след вдишване на водород

Ракът на белия дроб е най-често срещаният вид тумор, предразположен към контралатерални белодробни, костни и мозъчни метастази.

В медицински доклад се съобщава за 44-годишна жена, диагностицирана с рак на белия дроб и множество метастази през ноември 2015 година. Орално насочени лекарства са инициирани след отстраняването на мозъчните метастази и повечето лезии остават стабилни в продължение на 28 месеца.

При същата жена през март 2018 г. са отбелязани вътречерепни множествени метастази (Изображение 1), както и натрупване на хидроцефалия в третата камера и страничните вентрикули и метастази в костите, надбъбречните жлези, черния дроб.

Водородна Терапия при лечение на Белодробен Карцином (Рак на Бял Дроб) » Фигура 7

Изображение 1

Водородна Терапия при лечение на Белодробен Карцином (Рак на Бял Дроб) » Фигура 8

Изображение 2

Пациентката започва водородна терапия чрез вдишване на водород. Монотерапията с водороден газ е започнала да контролира тумора месец по-късно. След 4 месеца размерът на множествените мозъчни тумори е значително намален, а количеството на хидроцефалия в третата камера и страничните вентрикули е видимо редуцирано.

След 1 година всички мозъчни тумори са изчезнали (Изображение 2), без значителни промени в метастазите в черния и белия дроб. Тези данни показват, че след като стандартните лечения са се провалили, монотерапията с водороден газ предизвиква значителна ефективна борба с туморите (особено тези в мозъка) и времето за оцеляване се удължава.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Направеният обобщен научен извод е, че инхалацията на водороден газ всеки ден за 4-5 часа или дори 1 час може значително да подобри общото състояние и здравословния статус на пациентите с белодробен карцином.

Водородната терапия е съвместима със съвременното лечение на белодробния рак, отличава се с добър профил на поносимост, а в същото време забавя прогресията на онкологичното заболяване.

Терапията с водород може чувствително да подобри клиничните симптоми на задух, кашлица и отделяне на храчки при пациентите с рак на белия дроб, както и симптомите на гадене, повръщане, световъртеж и главоболие – характерни за мозъчните метастази.

Тук в съображение влиза и фактът, че водородните инхалации се характеризират с добър профил на толерантност и безопасност.

НОВО
За пръв път в България
Водородна Терапия Процедури в Медицински Център

във Варна и София

Варна

Лазер Клиник ПАРИЖ | Превент Ейдж Академи

гр. Варна, бул. Чаталджа 20 Г

Телефон за записване:

+359 885 668 038

ДКЦ1 „Света Клементина“, Варна
гр. Варна, бул. Съборни 40

(бивша „Градска болница“ – до Централна поща, зад Катедралния храм)

Телефон за записване:

+359 895 640 352
(сестра Милена Великова)

София

ДКЦ 30, София

гр. София, Ж.К. Обеля 2, ул. 108

Телефон за записване:

+359 884 01 69 54

МЦ „Превиста“, София

гр. София, ул. Цар Асен 90

Телефон за записване:

+359 885 012 111

5 процедури
125лв.
(25 лева за процедура)
ЗАПИСВАНЕ

най-избирано15 процедури
360лв.
(спестявате 15лв.)
ЗАПИСВАНЕ

най-изгодно25 процедури
550лв.
(спестявате 75лв.)
ЗАПИСВАНЕ

Молим, натиснете съответния бутон, за да се свържете
с медицинския център, намиращ се в града,
в който желаете да провеждате процедурите:

ВАРНА - 10885 668 038

Лазер Клиник ПАРИЖ, Варна

ВАРНА - 20895 640 352

ДКЦ 1 „Света Клементина“, Варна

СОФИЯ - 10884 01 69 54

ДКЦ 30, София

СОФИЯ - 20885 012 111

МЦ „Превиста“, София

Безплатна
Медицинска Консултация

Молим, попълнете формата за медицинска консултация, ако се нуждаете допълнително от професионалното мнение на нашите експерти!

В рамките на няколко работни дни ще получите отговор
на посочените от Вас координати.

  *Попълването на всички полета е задължително

  Д-р Иван Власов,
  Специалист “Белодробни Болести”

  Д-р Иван Власов,
  Специалист “Белодробни Болести”

  Генерални ползи от
  Водородната Терапия

  Генерални ползи от Водородната Терапия

  Доказаният Антиоксидантен ефект на Водородната Терапия

  Свободните радикали

  Научно установено е, че свободните радикали предизвикват редокс хомеостазата, което води до клетъчния редокс стрес.

  Именно това е причината за увреждане на клетките и превръщането им в ракови.

  Накратко, поради тази причина свободните радикали са свързани с появата на почти всички познати заболявания настъпващите с възрастта, сред които:

  • ☑ различните видове Рак;
  • ☑ Диабет;
  • ☑ Астма и ХОББ;
  • ☑ Болест на Алцхаймер;
  • ☑ Артрит;
  • ☑ Атеросклероза;
  • ☑ много други…
  Здрава, добре хидратирана клетка

  здрава клетка

  Клетка атакувана от свободни радикали

  клетка атакувана
  от свободни радикали

  Клетка с оксидативен стрес причинен от свободните радикали

  редокс стрес причинен от
  свободните радикали

  Стотици научни публикации недвусмислено показват, че, благодарение не доказаните си антиоксидантни свойства, водородът обръща този процес и потиска прогресията на всички видове рак – включително на рака на белите дробове.

  Повече на тема „Водородна Терапия” и нейните безспорни ползи за човешкото здраве може да откриете както на сайта ни, така и в най-различни медии и надеждни платформи за натурална медицина, сред които: Natural Medicine Journal, National Library of Medicine и Nature Research

  Медицинско Приложение на Водородната Терапия

  Водородна Терапия (Научни Изследвания)

  Научно доказано, Водородът подобрява цялостното качество на живот и подпомага конвенционалната медицина при лечение на множество тежки заболявания.

  Всичко за превантивните, терапевтични и здравословни ползи от водорода, може да научите от най-голямата в света база данни с научни проучвания, публикации и доклади на тема "Водородна Терапия".

  Вижте Всички Доклади

  Какво е
  “Водородна Терапия”?

  По своята същност „Водородна Терапия” представлява допълнителен редовен прием на водород чрез пиене на обогатена с водород вода и/или вдишване на водородо-кислороден газ (познат още като „Браунов газ” или „HHO газ”).

  Така наречената „Водородна вода” е структурирана вода наситена с водород, която доказано хидратира тялото до 6 пъти по-бързо от всички други видове вода (минерална, изворна, чешмяна и пр.).

  Пиенето на Водородна Вода може да помогне за неутрализирането на свободните радикали.

  Още по-ефективно се оказва директното вдишване на водорода, тъй като по този начин се приема около 100 пъти по-голямо количество от него.

  HBS10 - Апарат за Водородна Терапия

  Най-продаваният в света български апарат
  за Водородна Терапия


  ОТ ТИПА 2-в-1

  • за производство на Водородна Вода,
  • за Обдишване с Водород

  Проектиран и произведен в България на база предходен опит от над  10 години в производството на водородно оборудване.


  Всеки апарат отговаря на БДС.
  За модела е проведена процедура по оценяване на съответствие.

  Хроматографски изследван в БАН.
  Маркиран с европейски инициали за съответствие СЕ.
  Тестван и Препоръчан от H2HUBB, САЩ.

  Повече за HBS10 Поръчайте Онлайн

  Видео Презентации

  Какво отличава HBS10 от останалите подобни апарати?
  (видео презентация)

  Апарат за Водородна Терапия HBS10
  (видео инструкция за зареждане и експлоатация)

  Водородна вода – кога, как и колко да пием?
  (видео презентация)

  Апарат за Водородна Терапия
  (споделено от ползватели)

  HHO BULGARIA
  апарати за Водородна Терапия